КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К

НОВОСТИ, Излезе  од  печат книгата: ЛЕШАНИТЕ И ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИР  ЗА ИСТОРИЈАТА  НА  МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ , од  авторите:  Илија Петрушевски  и  Митко Поп Спироски, родени во Лешок. Повеќе за содржината на книгата во електронска форма, видете на оваа страница,  под: ПУБЛИКАЦИИ 2022 година, Книгата во хартиена форма, ја печатеше и издаде: Печатницата НАПРЕДОК  од  Тетово. … Continue reading КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К