КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К -2

ПУБЛИКАЦИИ 2024 година: НОВОСТИ: На  ден (сабота) 24  Мај 2024  година – по повод Празникот на  Св. Кирил и Методиј, авторот Митко Поп Спироски  од Лешок,  ја објави книгата: ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ  1949/50 ГОДИНА ВО УЧИЛИШТАТА И  ГИМНАЗИЈА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ  ( Лешок, Теарце и Тетово ) Книгата  е  отпечатена  во хартија во боја  на  184  страни, … Continue reading КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К -2