КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус: Л Е Ш О К

Во оваа страница ќе бидат внесувани досегашните напишани и објавени книги, како  и книгите кои ги пишувам, а кои се однесуваат на Лешок.

Досега имам напишано три односно четири книги кои се однесуваат на Лешок и околните села на Полог,и тоа:

  • Поповската фамилија и род СПИРОСКИ (Онуфриевски-Лалошои-Главинои-Византијци ) од Лешок, издадена 2010 година
  • Македонски народни песни од Полог(Macedonian folk song from Polog, издадена 2010 година
  • ЛЕШОК-60 ГОДИНИ СПОРТ (фудбал,одбојка..)-LESOK-60 YEARS SPORT (Football, volleyball etc.)

CD-Spiroski-JPG1.jpgsport-SonceCD-Makedonski narodni pesni-JPG-Sonce-Web

Leave a Reply