Трпо Онуфриевски -100 ГОДИНИ ОД ПРВИТЕ ФОТОГРАФИИ ВО ЛЕШОК