Родови во Лешок и Македонија

Во  оваа страница ќе внесам текст традицијата на запишување и паметење на имињата на родовите почнувајќи од  кралските семејства  во античка Македонија, продолжувајќи во византискиот и отоманскиот период и завршувајќи со имињата на родовите во Полог и Лешок во последните векови.