4. Фамилија Ончевски

Новата фамилија Ончевски од  Лешок, потекнуваат од родот Лалошои од Лешок. Името фамилијата го добила по предокот поп Онуфрие, кој лицата во Лешок го викале поп Онче. Еден од шесте синови на поп Онче ( Онуфрие) бил Ѓорче и  неговите потомци формираат нова фамилија Ончевски.

Leave a Reply