HOME

ПУБЛИКАЦИИ 2024 година:

 • На  ден (понеделник) 15 Јули 2024  година – по повод Празникот  на  Св. Илија – Илинден, авторите: Илија Јастревски и  Митко Поп Спироски  од Лешокја објавија книгата:

ФАМИЛИЈА   Ј А С Р Е Е Ј  ОД  РОДОТ ЛАЛОШОИ ОД ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА ( потекло, развиток и живот )

Книгата  е  отпечатена  во хартија   на  229  страни, од кои 20 страници се во боја.

Фамилија ЈАСРЕЕЈ, Лешок, Мекедонија

Фамилија-ЈАСРЕЕЈ-од-Лешок-Македонија-Автори-Илија-Јастревски-и-Митко-Поп-Спироски

Најнапред   ќе   објавам Посвета, Вовед,  Содржина, Библиографија,  за   фамилијата ЈАСРЕЕЈ  од  Лешок, а подоцна постепено ќе ги  внесувам  другите поглавија од  книгата во ПДФ формат.

За почетно запознавање на читателите, во продолжение внесувам неколку  текстови и табели од  други  книги, во кои се пишува  за свештеничкиот род ЛАЛОШОИ  и двете фамилии СПИРОСКИ и  Јастревски од  Лешок, Македонија, и тоа:

ПОВЕЌЕ ЗА  Книгата Фамилијата  ЈАСРЕЕЈ од  Лешок, за  родот ЛАЛОШОИ  и за фамилијата СПИРООЈ, од  Лешок, ВИДИ….

КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К -2

ДОВИДУВАЊЕ ДО СЛЕДНАТА КНИГА..

Ве поздравува

Митко Поп  Спироски

новости, 26 Мај  2024 година,

Денес, 26 Мај 2024  година, Генерацијата матуранти  1968  година од  Гимназијата Кирил Пејчиновиќ  од  Тетово, прославивме 56 години од апсолвирањето.

Средбата  ја  одржавме во Лешочкиот манастир и на прославата присатни бевме  20  колеги.

Најпрвин положивме  букет цвеќе на гробот на јеромонахот  Кирил Пејчиновиќ, а потоа  запаливме  свеќи  во новата црква Св. Атанасие и се  поклонивме и  пред  моштите на Свети  Кирил Лешочки.

Генерацијо,  Ви  посакувам  здравје на Вас и на Вашите смејства и во 2025 година, повторно  да се собереме   на  31 мај (сабота ) 2025 година во Лешочкиот манастир.

ДОВИДУВАЊЕ   на 31   Мај 2025 година  (сабота), повторно во Лешок.

Во продолжение  внесувам неколку фотографии од  Средбата:

новости, 25 Мај  2024 година,

Денес, 25 Мај 2024  година, Генерацијата  апсолвенити 1971/72  година на Економскиот факултет во Скопје , прославивме 52 години од апсолвирањето.

На Средбата  дојдовме 40-на колеги и прославата беше во  многу пријатен амбиент и  атмосфера.

Генерацијо апсолвенти,  Ви  посакувам добро здравје на Вас и на Вашите смејства и да даде Господ догодина 2025 година да се собереме побројни да се  видиме  на  31 мај (сабота ) 2025 година во Кафаната ПИНК, Скопје.

ДОВИДУВАЊЕ   на 31   Мај 2025 година  (сабота), повторно во Скопје.

Во продолжение  внесувам неколку фотографии од  Средбата:

ПУБЛИКАЦИИ 2024 година:

 • На  ден (сабота) 24  Мај 2024  година – по повод Празникот  на  Св. Кирил и Методиј, авторот Митко Поп Спироски  од Лешок,  ја објави книгата:

ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ  1949/50 ГОДИНА ВО УЧИЛИШТАТА И  ГИМНАЗИЈА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ  ( Лешок, Теарце и Тетово )

Книгата  е  отпечатена  во хартија во боја  на  184  страни, со  над  870 фотографии и портрети.

Ова е  втора книга која  авторот Митко Поп Спироски ја посветува на Св. Кирил Лешочки  и  го носи    датумот 25 Март  2024 година – Празникот на нашиот светител Кирил Лешочки.

Книгата е посветена  и  на Мојата Генерација ученици родени 1949/50 година  и на учителите и професорите, кои не учеа  во училиштата во Лешок и Теарце и Гимназијата Кирил  Пејчиновиќ, Тетово  и на Генерацијата студенти и професори на  Економскиот факултет во Скопје.

Во текот на 2024 година  содржината на оваа книга ќе ја  публикувам  и во Електронска форма.

Најнапред  тука ќе   објавам Вовед,  Содржина, Посвета, Библиографија,  а подоцна постепено ќе ги  внесувам  другите поглавија од  книгата во ПДФ формат.

автор:     Митко Поп  Спироски


ПОЧИТУВАНИ, СОДРЖИНА НА КНИГАТА СО ПРИЛОЗИ ВО ПДФ ФОРМАТ, МНОГУ ФОТОГРАФИИ  И ПОРТРЕТИ, МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕБАРАТЕ НА  ВЕБ СТАНИЦА:http://spiroski.com.mk/library

КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К -2

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 • На  ден (понеделник) 25 Март 2024  година – Празникот на  Свети Кирил Лешочки, авторот Митко Поп Спироски  од Лешок,  ја објави книгата:

РЕЧНИК НА   ЗБОРОВИ ГОВОРЕНИ ВО  ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА –Лешочки говор (Љешечки гоор)

Книгата-Речникот  е  отпечатен  во хартија во боја  на  320  страни.

РЕЧНИК на зборови говорени во Лешок, Македонија
Корица-Насловна-Речник
Корица- Речник- задна
РЕЧНИК на зборови говорени во Лешок, Македонија-Корица- крајна


Во текот на 2024 година  книгата ќе ја  публикувам  и во Електронска форма.

Најнапред ќе  го   објавам Насловот-Кориците на книгата, Посвета и Содржината, а  подоцна постепено ќе  внесувам одредени поглавија од  книгата во ПДФ формат.

авторот :      Митко Поп  Спироски


ПОЧИТУВАНИ, СОДРЖИНА НА КНИГАТА СО ПРИЛОЗИ И ФОТОГРАФИИ, МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕБАРАТЕ НА  ВЕБ СТАНИЦА:http://spiroski.com.mk/library/

КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К -2

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ПУБЛИКАЦИИ 2022 година:

НОВОСТИ, На 28.08. 2022 -Голема Богородица, излезе  од  печат книгата:

 • ЛЕШАНИТЕ И ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИР  ЗА ИСТОРИЈАТА  НА  МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ,  автори:  Илија Петрушевски  и  Митко Поп Спироски, родени во Лешок.


ПОЧИТУВАНИ, СОДРЖИНА НА КНИГАТА СО ПРИЛОЗИ И ФОТОГРАФИИ, МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕБАРАТЕ НА  ВЕБ СТАНИЦА :

ПОВЕЛЕТЕ ПРЕБАРАЈТЕ………………………………………………………………………………………………………

КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К -2

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

НОВОСТИ-NEWS, Мај, 2022, Скопје, Македонија = May, 2022, Skopje, Macedonia

На ден  30 Мај  2022 година  ( понеделник)  поминаа  шест тажни  месеци од упокојувањето на  Славица  Васил Спироска од  Скопје.  која е  погребана на 01 Декември 2021 ( среда) на Градските гробишта Бутел, Скопје. По тој повод на ден 21  Мај 2022 одржавме шест месечен помен – парастос на нејзиното вечно почивалиште во Бутел, Скопје.

Spiroska V. Slavica (1953-2021)
Славица Спироска -Гроб- Бутел-Шест месечен помен-21-Мај -2022

БОГ ДА ЈА ПРОСТИ И ВЕЧНА И СЛАВА НА НАШАТА САКАНА СЛАВИЦА

ПОЧИВАЈ ВО МИР

НОВОСТИ-NEWS, Јануари, 2022, Скопје, Македонија = January, 2022, Skopje, Macedonia

На ден 10 Јануари 2022 година  ( Понеделник) во 12, 30 часот,  ќе се  одржи  ПОМЕН- 40 ДЕНА од починатата  Славица Васил Спироска од  Скопје, на Градските гробишта Бутел во Скопје.

Славица Васил Спироска, Скопје-Помен-40 дена
Славица Спироска, Скопје (1953 – 2021 )-ТАЖЕН ПОМЕН 40 ДЕНА
Slavica Spiroska, Skopje, (1953- 2021 )-taen pomen – 40 DENA

 Славица Спироска  (1953-2021 )

……………………………………………………………………………………………………………………………

Почитувани,

На 30 Ноември 2021 година, почина  Мојата сопруга Славица Васил Спироска, родена 10 Ноември 1953  година во Велес, Македонија.

Славица Васил Спироска-Жална вест-Дневен весник, Вечер, 01 Декември 2021 год.
Славица Васил Спироска ( 1953 – 2021)-Гроб во Градски гробишта Бутел, Скопје

  Спироска  Славица (1953-2021)

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Митко и Славица Спироски ( 30 години  брак )

Во продолжение давам кратки биографски, работни и животни податоци, за Мојата сопруга Славица В. Спироска (м. Ќулавкова).

ПРЕБАРАЈ:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

НОВОСТИ-NEWS, Март, 2021, Лешок, Македонија = March, 2021, Lesok, Macedonia

Почитувани,

Во Март 2021 година се отпечати ( изрежа) на ЦД Диск  Електронската КНИГА (BOOK): ЛЕШОК ОД МAКЕДОНИЈА ВО ФОТОГРАФИИ -LESOK FROM MACEDONIA IN PHOTOS, а  во месец  октомври 2020 година излезе од печат Хартиената КНИГА (BOOK): ЛЕШОК ОД МAКЕДОНИЈА ВО ФОТОГРАФИИ -LESOK FROM MACEDONIA IN PHOTOS.

 • Лешок од Македонија во фотографии-Електронска книга – Lesok from Macedonia in photos-Electronic book

  Лешок-од-Македонија-во-фотпграфии-Електронска-книга-на-ЦД-и-Хартиена-книга
  Лешок-од-Македонија-во-фотпграфии-Електронска-книга-на-ЦД-и-Хартиена-книга

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

НОВОСТИ-NEWS, Декември, 2020, Лешок, Македонија = December, 2020, Lesok, Macedonia

Почитувани пријатели,
Иизлезе од  печат и  Елекстронската книга  на  ЦД Диск:
МОЈАТА ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ 1949/50 ОД ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА од  Митко Спироски од  Лешок, Македонија / BOOK -My Generation of students 1949/50 from Lesok, Macedonia, by Mitko Spiroski from Lesok, Macedonia.
КНИГА-BOOK-Митко Поп Спироски-Мојата Генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија-Mitko Pop Spiroski- Мy Generation students 1949-50 from Lesok, Macedonia-CD-Elektronska kniga

Поради корона вирусот ја одложивме промоцијата на книгата во подобри времиња.

ДОВИДУВАЊЕ  до промоцијата на книгата во 2021  година.

НОВОСТИ-NEWS, 26 Ноември, 2020, Лешок, Македонија = 26, November, 2020, Lesok, Macedonia

Лешочкиот манастир добива нов пристап и нов асвалтен паркинг, 26 Noemvri 2020

 

Почитувани пријатели,
Излезе од печат книгата: МОЈАТА ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ 1949/50 ОД ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА од  авторот Митко Спироски од  Лешок, Македонија / BOOK -My Generation of students 1949/50 from Lesok, Macedonia, autor, Mitko Spiroski from Lesok, Macedonia.
Поради корона вирусот ја одложивме промоцијата на книгата во подобри времиња.

КНИГА-Мојата Генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија-од авторот Митко Спироски од Лешок, Македонија=BOOK- My Generation of students 1949-50 from Lesok, Macedonia-by Mitko Spiroski from Lesok, Macedonia

Повеќе за содржината на книгата може да видете на Мојот Веб сајт .

КНИГА-Мојата-генерација-ученици-1949-50-од-Лешок-Македонија-автор-Митко-Поп-Спироски-Лешок-Македонија
Мојата-генерација-ученици-1949-50-од-Лешок-Македонија-автор-Митко-Поп-Спироски-Лешок-Македонија
КНИГА-Мојата генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија- автор- Митко Поп Спироски, Лешок
КНИГА-МОЈАТА ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ 1949-50 ОД ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА- Митко Спироски, Лешок, Македонија

НОВОСТИ-NEWS, Јуни, 2018, Лешок, Македонија= June, 2018, Lesok, Macedonia

Денес, 02. Јуни 2018  година, Генерацијата матуранти од учебната 1964/68 година, Гимназија Кирил Пејчинович од  Тетово, прославивме 50 години од матурата.

Дојдоа доволен број  матуранти од сите пет класови ( IV -1  до  IV-5 ) и  атмосферата беше прекрасна, односно незаборавна.

Среќната паричка им се падна на учениците: Спироска Јовановска Виолета, Филиповски Мирослав и Спироски Митко и тие се  кумови за следната средба која планираме да се одржи на 25 мај ( сабота  ) 2019 година на пладне во 11 часот во Лешочкиот манастир.

На Средбата  одлучивме средбата да се  одржува традиционално секоја година на  25 мај односно следната сабота во месецот.

На Средбата  се потрудив да направиме повеќе фотографии, како и видео филмови, кои ќе останат во вечен спомен на нашата генерација,какои за нашите наследници.

Генерацијо матуранти,  Ви  посакувам добро здравје на Вас и на Вашите смејства и да даде Господ догодина 2019 година да се собереме побројни да се  видиме на пладне на  25 мај (сабота ) 2019 година во Лешок и Лешочкиот манастир.

Во продолжение  објавувам неколку фотографии од Средбата која се одржа на 2  јуни 2018 година во  кафаната  Ангел во Тетово.

ДОВИДУВАЊЕ  на 25 мај 2019 година во Лешок.

Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата Геднерацијата ученици 1967/68 од Гимназијата, Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата, ученици од IV-2 клас од учебната 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Кумовите Митко Спироски, Виолета Спироска Јовановска и Мирослав СтефановскиТетово, за Средбата, која ќе се одржи на 25 Мај 2019 година ( на пладне во 11 часот),а по повод 51 година од Матурата на генерацијата ученици од школската 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово

Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово

Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово

Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово

02 јуни 2018 година, 50 години од матурата, ученици од IV-2 клас од учебната 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово

Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата, ученици од IV-2 клас од учебната 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово
Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата, ученици од IV-2 клас од учебната 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово

Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата, ученици од IV-1 клас од учебната 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово

Тетово, 02 јуни 2018 година, 50 години од матурата ученици 1967/68 од Гимназијата,Кирил Пејчинович,Тетово

НОВОСТИ-NEWS,Април, 2018, Лешок, Македонија= April, 2018, Lesok, Macedonia

Денес, 01. Април 2018  година, прошетавме до Лешочкото кале  со мојата внука Луна и направивме интерсени фотографии.

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, на Митко од Лешочко кале
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, на Митко од Лешочко кале

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, од Лешочко кале

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Лешочко кале, пролетни мотиви со мов на карпите

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Внуката
Луна собира јаглика на Лешочко кале

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Внуката
Луна на Лешочко кале

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Пролет во Лешок и Шара

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, од Лешочко кале

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Април 2018, Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, од Лешочко кале

НОВОСТИ-NEWS, март 2018, Лешок, Македонија= March  2018, Lesok, Macedonia

Денес, 24 март 2018 година, добив идеја да го насликам снежниот амбиент на Лешок, а посебно да ги овековечам повеќето куќи од Горно маало (Старото маало- Бакар маало и Тенеке маало), кои беа облечени со пролетен снег.

фото: Митко Спироски, Лешок,24 Март 2018, Стара куќа
фото: Митко Спироски, Лешок,24 Март 2018, Зградата на старото училиште
фото: Митко Спироски, Лешок,24 Март 2018, Пролетна снежна идила во Лешок, црква Св. Никола
фото: Митко Спироски, Лешок,24 Март 2018, Пролетна снежна идила во Лешок и Лешочкиот манастир, црква Св. Богородица

фото: Митко Спироски, Лешок,23 Март 2018, Пролетна снежна идила во Лешок и Лешочкиот манастир

фото: Митко Спироски, Лешок,23 Март 2018, Пролетна снежна идила во Лешок и Лешочкиот манастир
фото: Митко Спироски, Лешок,23 Март 2018, Пролетна снежна идила во Лешок и Лешочкиот манастир
фото: Митко Спироски, Лешок,23 Март 2018, Пролетна снежна идила на Кале во Лешок

На 22  и 23 Март 2018 година, иако календарски влеговме во пролет, во Лешок интензивно врне снег и досега наврнаа преку 20  сантиметри снег.

Во продолжение објавувам неколку фотографии, во  кои Лешок, Шара и  Полог се  покриени со снег.

фото: Митко Спироски, Лешок,23 Март 2018, Пролетна снежна идила во Лешок и Лешочкиот манастир

фото: Митко Спироски, Лешок,23 Март 2018, Пролетна снежна идила во Лешок и Лешочкиот манастир

Лешок, 23 Март 2018, Пролет, а Лешочко кале покриено во бело

Лешок, 23 Март 2018, Лешочко кале,

Куќата покриена со бел снег

Лешок, 23 Март 2018, Лешочко кале, Пчелите покриени со снег
Лешок, 23 март 2018, Снег во пролет
фото: Митко Спироски, Лешок,23 Март 2018, Пролетна снежна идила во Лешок и Лешочко кале

НОВОСТИ-NEWS, јануари-фебруари 2018, Лешок, Македонија=January-February 2018, Lesok, Macedonia

Во месеците Јануари и Фебруари 2018 година, во Лешок  имаше  повеќе  настани и празнувања, бидејќи во овие  два месеци има неколку православни верски празници помасовно празнување имаше на  празниците:

 • Св. Атанасие, кое се одржа на 30 Јануари 2018 година  на Стар манастир,
 • Св. Трипун, кое  се одржа на 14 Фебруари 2018 година  во Млака, кај Лешочките лозја, и
 • ПРОЧКА , кое се одржа на 18 Фебруари 2018 година на Лешочкото кале.

Повеќе за традицијата на прославување на ПРОЧКА- ПОКЛАДЕ во Лешок, може  да прочитате во следниот текст објавен на  Мојата Веб страна, www.spiroski.com.mk, и тоа:

Јас бев присатен на празниците АТАНАСОВДЕН-2018 и ПРОЧКА-2018 и на двата настани беше  многу убаво организирано од страна на кумовите, имаше многу гости на празнувањата, ама и времето ни беше убаво. Фала му на Господа.

Им честитаме  на  новите кумови   за ПРОЧКА 2019 : Велимир Кочовски, Мирче Божиновски и Љупчо Кипровски  и сигурем сум дека одлично ќе  го организираат празнувањето  следната година и дека ќе  биде помасовно и повесело.

Во продолжение ќе постирам неколку фотографии од празнувањето на ПРОЧКА -2018 година, кое традиционално Лешани го организираат и  со години наназад  масовно го посетуваат Лешочкото кале.

foto: Mitko Spiroski, Lesok,18 Februari 2018, Lesocko kale, PROCKA-2018 = фото: Митко Спироски, Лешок, 18 фабруари 2018, Лешочко кале, ПРОЧКА – 2018
Лешок, 18.02.2018, варени бели јајца за празникот ПРОЧКА 2018
фото: Митко Спироски, Лешок, 18.02.2017, со кумовите за ПРОЧКА-2019, Велимир,Мирче и Љупчо
фото: Митко Спироски, Лешок, 18.02.2017, Лешани ја прославуваме ПРОЧКА-2018 на Лешочкото кале
фото: Митко Спироски, Лешок, 18.02.2017, ПРОЧКА -2018, Поглед на Лешочкиот манастир од Лешочкото кале
фото: Митко Спироски, Лешок, 18.02.2017, ПРОЧКА -2018, Лешани го слават празникот на Лешочкото кале
фото: Митко Спироски, Лешок, 18.02.2017, ПРОЧКА -2018, Лешани го слават празникот на Лешочкото кале
фото: Митко Спироски, Лешочкото кале спремно е да ги пречека Лешани на празникот ПРОЧКА -2018 на 18 Фебруари 2018 год.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

НОВОСТИ-NEWS, Август, 2017, Лешок, Македонија=Аugust, 2017, Lesok, Macedonia

На ден, 26 Август (сабота) 2017, децата од  Генерацијата ученици родени 1949/50, кои учевме заедно од прво до четворто одделение во Основното училиште во Лешок ја одржавме Втората Средба на Генерацијата.

Lesok, 26 Avgust 2017, Vtora Sredba na Generacijata 1949/50 godina od Lesok, Macedonia

Ние децата од Мојата генерација родени во Лешок, Македонија во 1949 и 1950 година, кои заедно учевме во Основното училиште Кирил Пејчинович во Лешок ја одржавме Втората  Средба на генерацијата. Средбата се одржа во Лешочкиот манастир и на неа беа присатни 13  ученици. Средбата беше во убава атмосфера, при што евоциравме спомени од безгрижните детски и ученички денови  поминати во Школото во Лешок. Со едноминутно  молчење им одадовме почит на починатите  учителки Рада Симовска, Јелица  Ковачевска и Оливера Герасимовска Поповска како и на починатите другарчиња: Иљо Божиновски, Рада Груевска и Цане Атанасовски. На Средбата  најповеќе зборувавме за  школските денови и настани, како и за нашите деца и внуци. Одлучивме Средбата  секоја година традиционално да ја одржуваме на истата дата, односно на 26 Август 2018  година во 18 часот во просторииите на Школото. Оваа година паричето-денарчето му се падна на Душан Божиновски и тој ќе биде КУМ  за  2018 година. Кумот Душан  за заменик кума ја определи  Цвета ( Кочовска ) Петровска.

Душан Божиновски, Кумот за Третата Средба на Генерацијата 1949/50 од Лешок, Македонија
Душан Божиновски, Кумот за Третата Средба на Генерацијата 1949/50 од Лешок, Македонија
Цвета Кочовска (Петровска), Кума за Третата Средба на Генерацијата 1949/50 од Лешок, Македонија
Цвета Кочовска (Петровска), Кума за Третата Средба на Генерацијата 1949/50 од Лешок, Македонија

Кумот Душан и кумата Цвета одлучија третата  Средба на Генерацијата да се одржи на ден 26 Август 2018 година ( недела)  во 18 часот во старото Школо во кое учевме од 1957 до 1961 година.

ЧЕСТИТО Куме ДУШАН  и Кумо Цвета…… 

Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacijata ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacijata ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacijata ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacijata ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacija ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacija ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacija ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacija ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacija ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacija ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacijata ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacijata ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacija ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
foto:Mitko Spiroski, Lesok,26.08.2017, Vtora sredba na generacija ucenici 1949/50 od Lesok, Macedonia
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир
Фото: Митко Спироски, 26 Август 2017, Втора Средба на Генерацијата 1949/50 ученици од Лешок во Лешочкиот манастир

ГЕНЕРАЦИЈО  1949/50, 

ДОВИДУВАЊЕ  НА СЛЕДНАТА СРЕДБА ВО ЛЕШОК, НА ДЕН 26 АВГУСТ 2018 Г. ВО 18 ЧАСОТ (недела) ВО СТАРОТО УЧИЛИШТЕ КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЧ ВО ЛЕШОК, ВО КОЕ УЧЕВМЕ ОД ПРВО ДО ЧЕТВОРТО ОДДЕЛЕНИЕ.

ГОЛЕМ ПОЗДРАВ  

Митко Спироски, Лешок-Скопје, Македонија

Внучето Давид дојде на гости кај дедо Мите во Лешок.

На ден 01.Август 2017 година на гости во Лешок кај дедо Мите дојде  внучето Давид со мајка му Искра и татко му Борче, кој се роди на 29 Јули 2017 година. Родителите на Давид  одлучиле поради големите горештини во Скопје да дојдат во Лешок со новороденото внуче и синчето Стефан и полесно да ги поминат пеколните горештини.

фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Вучето Давид дојде на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Внучето Давид дојде на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Вучето Давид со мама и бато на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Внучето Давид со мама и бато на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Баба Славица за прв пат го бања бебето Давид
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Баба Славица за прв пат го бања бебето Давид
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Вучето Давид со мама и баба
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Внучето Давид со мама и баба
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Вучето Давид на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Внучето Давид на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Вучето Давид со дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 01 Август 2017, Внучето Давид со дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 07 Август 2017, Вучето Давид на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 07 Август 2017, Внучето Давид на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 07 Август 2017, На вучето Давид дедо Мите му подарува златник
фото: Митко Спироски, Лешок, 07 Август 2017, На внучето Давид дедо Мите му подарува златник
фото: Митко Спироски, Лешок, 19 Август 2017, Вучето Давид
фото: Митко Спироски, Лешок, 19 Август 2017, Внучето Давид
фото: Митко Спироски, Лешок, 27 Август 2017, Трите внучиња Луна, Стефан и Давид на гости кај дедо Мите во Лешок за Голема Богородица
фото: Митко Спироски, Лешок, 27 Август 2017, Трите внучиња Луна, Стефан и Давид на гости кај дедо Мите во Лешок за Голема Богородица
фото: Митко Спироски, Лешок, 22 Август 2017, Слатко спијат братчињата Стефан и Давид во спалната на баба Славица и дедо Мите
фото: Митко Спироски, Лешок, 22 Август 2017, Слатко спијат братчињата Стефан и Давид во спалната на баба Славица и дедо Мите
фото: Митко Спироски, Лешок, 16 Август 2017, Внучето Давид со мама на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 16 Август 2017, Внучето Давид со мама на гости кај дедо Мите во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, 27 Август 2017, Внучето Давид во количка нанка и покриен е со мрежа од комарци
фото: Митко Спироски, Лешок, 27 Август 2017, Внучето Давид во количка нанка и покриен е со мрежа од комарци

НОВОСТИ, Април, 2017, Лешок, Македонија = NEWS, April, 2017, Lesok, Macedonia

Lesok, Macedonia, 20 April 2017, Zimski ambient vo prolet na kale vo Lesok i na Shar Planina.

foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Зима во април на Кале во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Зима во април на Кале во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Зима во април на Кале во Лешок
фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Зима во април на Кале во Лешок
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale
foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale

foto: Mitko Spiroski, 20 April 2017, Lesok, Macedonia, Zima vo prolet na Lesocko kale

ЛЕШОК, ВЕЛИГДЕН 2017 год.

Велигенските празници 2017  година, Јас со  Мојата фамилија  празникот го прославивме во Лешок. По тој повод внесувам  неколку фотографии од 16 Април ( Недела ) и 17 Април (Понеделник )  од вапцаните црвени

Велигденски јајца вапцани од вредните раце на баба Славица и внуката Луна

Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017
Фото: Митко Спироски, Лешок, Вапцани јајца од баба Славица и внуката Луна за празникот Велигден 2017

НОВОСТИ, Март, 2017, Лешок, Македонија = NEWS, March, 2017, Lesok, Macedonia

На ден 4  Март 2017 година со моето семејство бевме на Викенд во Лешок и постирам неколку фотографии со моите внуци Луна и Стефан.

Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан
Фото: Митко Спироски, Лешок, Македонија, Викенд на Лешочко Кале со внуците Луна и Стефан

НОВОСТИ, Февруари, 2017, Лешок, Македонија = NEWS,February , 2017, Leshok, Macedonia

На 26 Февруари 2017 година (недела), Лешани  ја  продолжија традицијата на празнување на Прочка-Велико Покладе  со одење на Лешочкото кале. Оваа заслуга им припаѓа на младите Лешани кои на Кале направија дрвена маса и клупи за седење  и кои веќе неколку години ја празнуваат Прочка. Оваа година кон младите Лешани се приклучија и постарите и празнувањето беше помасовно. Инаку, традиционално на Кале секој со себе носеше варени бели јајца, сиренце, водичка или сокче, а постарите носеа ракија или вино. Оваа година беа испечени три тепсии комад ( со зелка, со праз и  јајца со сирење) и во секоја пита  имаше  по едно париче ( денар). Среќата – паричето им се падна на тројца кумови кои ќе ја организираат прославата на Прочка во 2018 година. Инаку, традиционално на денот Прочка секое семејство се собрани на заеднички ручек или вечера и децата амкаат јајца.

Довидување на Прочка 2018 година на Лешочко кале.

Текст и фотографии: Митко Спироски од Лешок, Македонија.

Како прилог на овој  пост, објавувам неколку фотографии од прославата на Прочка 2017 година од Лешани на Калето во Лешок, како и посебен текст кој го напишав под наслов:  ПРОЧКА-вековна традиција на празнување во Лешок, кој е  постиран на оваа Веб страна, и тоа:

Фото: Митко Спироски, Лешок. 26 февруари 2017, Прочка на Лешочко кале
Фото: Митко Спироски, Лешок. 26 февруари 2017, Прочка на Лешочко кале
Стара фотографија од амкање јајце во македонско семејство
Стара фотографија од амкање јајце во македонско семејство
Фото: Митко Спироски, Лешок. 26 февруари 2017, Прочка на Лешочко кале
Фото: Митко Спироски, Лешок. 26 февруари 2017, Генерацијата ученици, 1949/50 од Лешок на празнување на Прочка на Лешочко кале
Фото: Митко Спироски, Лешок, 26 Февруари 2017- Прочка на Лешочко кале
Фото: Митко Спироски, Лешок, 26 Февруари 2017- Прочка на Лешочко кале
Празнување на Прочка -2017 на Лешочко кале
Празнување на Прочка -2017 на Лешочко кале
Фото: Митко Спироски, Припрема за празнување Прочка -2017 на Лешочко кале
Фото: Митко Спироски, Припрема за празнување Прочка -2017 на Лешочко кале