Александар Михајлов Попов, имател на стари фотографии– Лешок, Македонија-Софија, Бугарија

Leave a Reply