Биографија на Митко Спироски од Лешок-Скопје

На оваа страница  исклучиво ќе објавувам текстови, книги, фотографии и др. за Мене и моето потесно семејство.

фото: Митко Спироски, од Лешок, Македонија= photo: Mitko Spiroski, Lesok- Skopje, Macedonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply