Второ колено-Милош

Интересно е дека Милош бил син на Лалош, кој потекнувал  од свештеничкото семејство во Лешок. За Милош не се знае дали бил поп,  но, се знае дека тој имал син поп, кој се викал Китан. Значи, за генерацијата на поп Китан, како и наредните лози на моите претци потеклото им било  од свештеничкиот род Лалошои. Но, за генерацијата на Лалош, како и неговиот син Милош, нормално е  дека потеклото и било од свештеничкиот род Главинои односно Глајноој од Лешок. Интересно е  дека родот Главиои од  Лешок имал и денес има лоза  во Варвара, додека родот Лалошои имал и денес има лоза во Непроштено и Слатина.

  1. Второ колено -Милош Лалошов од свештеничкиот род Главинои од Лешок

Leave a Reply