Единаесето колено

Во единаесетото колено, заклучно со јули 2019 година  од  родот СПИРОСКИ имам три внуци. Прва мое  внуче е Луна  Спироска, ќерка на мојот син  Огнен Спироски. Мојата ќерка Искра  Спироска Иванвска има двајца сина и тоа: Стефан и Давид.

Луна Спироска: Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, Лешок, Македонија, 24 Јануари 2015
Луна Спироска: Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, Лешок, Македонија, 24 Јануари 2015

Leave a Reply