Единаесето колено

Внуците Стефан, Давид и Славица на Марков камен, мај 2024

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Во единаесетото колено, заклучно со јули 2019 година  од  родот СПИРОСКИ имам четири внуци. Прва мое  внуче е Луна  Спироска, ќерка на мојот син  Огнен Спироски,  а мојата ќерка Искра  Спироска Иванвска има  два  сина  Стефан и Давид и ќерка Славица.

Луна Спироска: Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, Лешок, Македонија, 24 Јануари 2015
Луна Спироска: Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, Лешок, Македонија, 24 Јануари 2015

Leave a Reply