ИЗВОРИ ВО КОИ СЕ СПОМЕНУВА РОДОТ ЛАЛОШОИ-ГЛАВИНОИ од Лешок

За свештеничкиот род Лалошои од  Лешок има многу извори за податоци и затоа истите ги внесов во посебни поднаслови во Мојата книга: Поповската фамилија и род СПИРОСКИ ( Онуфриевски-Лалошои-Главинои-Византијци ) од Лешок,Македонија, а изготвив и посебни постови во веб сајтот: www.spiroski.com.mk  .

За изворите и авторите кои пишуваат за  родот Лалошои од  Лешок, Македонија,

Погледни повеќе…..

Leave a Reply