КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус: ФИНАНСИИ

Авторот  Митко Спироски има објавено две книги од областа на финансиите-даноците во Македонија, како и преку 60-на стручни написи за финасиите објавени во часописи во Македонија, Србија и Хрватска.

1. Прирачник за данокот на промет,1990 год.

Korica-Priracnik za danok na promet

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Прирачник за данокот на промет,1991 год.

Korica kniga-Danok-zolta

 

 

Leave a Reply