Креативни дела во фамилијата Спироски од Лешок

На оваа страница ќе бидат внесени неколку  лица од мојата фамилија Спироски од  Лешок, кои имаат изготвено некои дела.

Leave a Reply