Куќи

Куќите во  Лешок

Во овој поднаслов ќе пишувам за куќите во Лешок, а секако ќе се задржам и на куќите на мојот  род Спироски-Онуфриевски-Лалошои Лешок, Македонија. При  обработката на куќите ќе се задржам на времето и стилот на градба и секако ќе објавувам и фотографии.

За почеток ќе се  задржам на куќите од Лешок, кои биле градени во турско време и имаат традиционална стара македонска архитектура со баџа на кровот. Посебно е  значајно што овие куќи и  денес август 2015 година постојат, а истите ги сликав со фотоапарат оваа и претходните години. За овие куќи како прилог на овој текст приложувам  и фотографии.

Јас располагам и со повеќе стари фотографии во кои се насликани старите куќи од Лешок и посебно куќите од  мојот род Лалошои, за кои имам напишано посебен поднаслов во Мојата книга: Поповската фамилија и род  СПИРОСКИ-ЛАЛОШОИ-ОНУФРИЕВСКИ-ГЛАВИНОИ-ВИЗАНТИЈЦИ од Лешок, Македонија, издадена 2009 година.

  1. Куќите на родот Лалошои од Лешок

Фотографии од  куќите во Лешок, ќе бидат внесени и во мојата книга за фотографии, која ја припремам

Во продолжение внесувам неколку фотографии на стари куќи во Лешок, направени во 2015 година

Куќата на Trpo Миловановски од  Коринкоој од  Долно маало

Куќата на  Боре Миловановски од  Коринкоој од  Долно маало

Куќата на Весо од Такароој

Куќата на Тоде ГрковскиКуќата на Спасо Кочовски

Куќата на Ѕако МомировскиКуќата на Симо МомировскиКуќата на Симо СандараКуќата на Петруш ОнчевскиКуќата на Драган ПауновскиКуќата на Григорие Онуфриевски од ЛалошоиКуќата на Трпко ЈанушевскиКуќата на Томе Ристовски

Leave a Reply