Легенди

Внесуваме неколку легенди како настанале имињата на селата во Долни Полог.

Птицата ПУПУНЕЦ е  симбол на населението од Лешок, а во Полог населението го ословуваат: ЛЕШАНИ – ПУПУНЦИ  или ЛЕШОЧАНИ – ПУПУНЦИ

Пупунецот е симбол на лицата од Лешок, Македонија и населението го ословуваат со зборовите: ЛЕШАНИ - ПУПУНЦИ односно ЛЕШОЧАНИ -ПУПУНЦИ
Пупунецот е симбол на лицата од Лешок, Македонија и населението го ословуваат со зборовите: ЛЕШАНИ – ПУПУНЦИ односно ЛЕШОЧАНИ -ПУПУНЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Legendi – Kako nastanalo imeto na Lesok i 14 sosedni sela od Dolni Polog

 

 

 

 

 

Leave a Reply