3. КНИГА -Лешок од Македонија во фотографии =BOOK- Lesok from Macedonia in photos

Почитувани имам задоволство да Ве известам дека ја дадов во месец Октомври 2020 година во печат КНИГАТА: ЛЕШОК ОД МАКЕДОНИЈА ВО ФОТОГРАФИИ- BOOK: LESOK FROM MACEDONIA IN PHOTOS, од авторот: Митко Спироски- Лешочки – autor: Mitko Spiroski -Lesocki. Книгата ќе биде печатена во две верзии и тоа: во хартиена форма од Печатницата АЛМА ГРАФИКА од Скопје на 255 страни и како Електронска книга на ЦД Диск, на 400 страни во проширена верзија. Очекувам до крајот на Октомври да биде отпечатена и во двете верзии (на Хартија и на ЦД). Поради КОРОНА вирусот за сега не пламирам јавно да ги промовирам двете верзии на книгата: Лешок од Македонија во Фотографии, туку истата ќе ја внесам на Мојата Веб страница: www.spiroski.com.mk .

Подолу ја внесувам корицата на книгата ( прва и последна страна) :

Leave a Reply