Лешочко кале

Во атарот на селото Лешок има многу топоними, кои ги зборува месното население. Еден позначајните топоними  кој  постои со илјадици години е Калето во Лешок. Лешочкото кале во својата утроба има огромни карпи од ОНИКС, кои се  многу јаки и со илјадници години се  отпорни на ерозија и наноси од Лешочката река, така што, селото Лешок е заштитено од поплани и јаки ветришта. Месното население има повеќе легенди, кои се пренесуваат од колено на колено, па, се до денес. Така, е позната легендата за ламјата  со шест глави која дошла на  Лешочкото кале  и Марко Крале кој дојавал со коњот Шарец  и со боздоганот и сабјата дипленица и ги отсекол сите шест глави и така го спасил народот. Има и други легенди за смокот, златото, млекото, тунелите и др.

Остатоци од Лешочко кале  има на западна, северна и источна страна, а во прилог објавувам неколку фотографии кои ги сликав на 28 март 2016 година.

фото: Митко Спироски, Лешок, 28.03.2016, Остатоци од ѕидините од Лешочкото кале од источна страна
фото: Митко Спироски, Лешок, 28.03.2016, Остатоци од ѕидините од Лешочкото кале од источна страна

 

 

 

 

 

 

 

 

фото: Митко Спироски, Лешок, 28.03.2016, Остатоци од  ѕидини  од исток на Лешочко кале
фото: Митко Спироски, Лешок, 28.03.2016, Остатоци од ѕидини од исток на Лешочко кале

 

 

 

 

 

 

 

 

На ден 23 Мај 2016 година влегов во еден од тунелите  на  Лешочкото кале и направив неколку фотографии и видео снимки. Какви тајни и енигми кријат тунелите од Лешочкото кале, треба надлежните служби да истражуваат. Погледнете ги неколкуте фотографии……

Фото: Митко Спироски, тајните на тунелите на Лешочкото кале
Фото: Митко Спироски,Лешок, 23.05.2016, Влез во еден од тунелите на Лешочко кале

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Митко Спироски, Лешок, 23.05.2016, Поглед од  тунелот кон влезот од Лешочкото кале
Фото: Митко Спироски, Лешок, 23.05.2016, Поглед од тунелот кон влезот од Лешочкото кале

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Митко Спироски, Лешок, 23.05.2016, Во тунелот од карпите од оникс во Лешочкото кале
Фото: Митко Спироски, Лешок, 23.05.2016, Во тунелот од карпите од оникс во Лешочкото кале

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Митко Спироски, Лешок, 23.05.2016, Издлабени карпи од оникс во утробата на Лешочкото кале
Фото: Митко Спироски, Лешок, 23.05.2016, Издлабени карпи од оникс во утробата на Лешочкото кале

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Митко Спироски, Лешок,23.05.2016, Карпите од оникс во тунел од Лешочкото кале
Фото: Митко Спироски, Лешок,23.05.2016, Карпите од оникс во тунел од Лешочкото кале

 

 

 

 

 

 

 

 

Лешочко кале
Лешочко кале

 

 

 

 

 

 

 

Кале во Лешок
Кале во Лешок

 

 

 

 

 

 

 

Лешочко кале
Лешочко кале

Leave a Reply