Лозја

Лозарството во Лешок

Во овој поднаслов ќе внесувам текстови и фотографии за традицијата на огледување на лози и за правење вино и ракија во Лешок.

Лозјето на Јове

 

 

 

 

 

 

Лозјето на Јове Миловановски-Коринка од  Долно маало во август 2015 година

Лозјето на Делко

 

 

 

 

 

 

Лозјето на  Делко Стојановски-Штат од Тенеке маало во август 2015 година.

Лозјето на Ѓоко

 

 

 

 

 

 

Лозјето на  Ѓоко Ковачевски-Кунда од Горно маало во август 2015 година.

Лозјето на Јордан и Петко 

 

 

Лозјето на  Јордан и Петко Момировски од Горно маало во август 2015 година.

Лозјето на Оље

Лозјето на  Јордан Деспотовски  од Горно маало во август 2015 година.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply