Стари македонски народни песни од Полог

Во овој поднаслов се внесени текстови на  30(триесет) изворни народни песни  од Полог или песни кои народот најчесто ги пее во разни прилики. Кон некои песни се снесени и нотни записи, а  внесовме и повеќе фотографии од Лешок и Полог.

Од овие триесетина песни три песни ( Сардисале Лешочкиот манастир, Танец се игра сред село и Како сама спиеш Цвето) се поврзани со лица од  мојата фамилија и род Спироски од Лешок.

Во Полог има бројни народни песни кои ги испеал народниот гениј, кои и денес в о 21  век ги пее македонецот  од Полог. Многу од  народните песни се пренесувани од  колено на колено, а преку 10-на  лица  ги собирале, запишувале и сл.

1. НАРОДНИ ПЕСНИ ОД ПОЛОГ

Во продолжение го  давам текстот на  сите 30-на народни песни од Полог:

 

2. СОБИРАЧИ, ЗАПИШУВАЧИ, РАСКАЖУВАЧИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ ОД ПОЛОГ

Многу од  народните песни се пренесувани од  колено на колено, а   јас во оваа книга запишав преку 10-на лица од Полог , кои во минатото ги собирале, запишувале, раскажувале и сл. овие  песни.

Leave a Reply