Нулто колено-епископ Никанор

Мојата фамилија и род СПИРОСКИ, во минатите векови го викале: Лалошои, а пред појавата на Лалош, истиот род го викале Главинои, во времето на епископ Никанор во 16 и 17 век. Родот Главинои го нареков нулто-колено, бидејќи, му претходи, а родот Лалошои  е продолжение на истиот род, но сега под името Лалошои. За родот Лалошои имам податоци за преку 1645 лица во непрекинат континуитет од крајот на 17 век до денес.

Род Главинои односно Глајноој од Лешок и Вравара

  1. Нулто Колено-епископ Никанор

Leave a Reply