ПРВИТЕ ФОТОГРАФИИ -СЛИКИ ВО ЛЕШОК

Трпо Онуфриевски, ги направил првите фотографии во Лешок, Македонија

Спасо Милосавлевски е првиот фотограф од Лешок, Македонија

Leave a Reply