Трпо Онуфриевски – 100 години фотографии во Лешок, Македонија

Свадба на Трпо и Цвета Онуфриевски од  Лешок, Македонија, Лешок 21 Јули 1917
Свадба на Трпо и Цвета Онуфриевски од Лешок, Македонија,Лешок 21 Јули 1917 год.

Leave a Reply