Родот Лалошои од Лешок, според потомците

За генеалогијата на родот Лалошои од Лешок се интересирале повеќе потомци, но, најповеќе се интересираа и дури и во текстови и книги запишаа: Татко ми Живко Спироски, Илија Јастревски, секако и Јас, Митко Спироски.

  1. Родот Лалошои од Лешок според Живко Спироски, од Лешок
  2. Родот Лалошои од Лешок според Илија Јастревски,Лешок-Риека
  3. Родот Лалошои од Лешок според други потомци

Leave a Reply