Родот Лалошои од Лешок според Петар Поповски

Во книгата: Мијаците-потомци на античките македонци и прастари жители на матија(денешна Албанија), авторот др. Петар Поповски, го обаботува  родот Лалошои од  Лешок, како и неколку други родови од Лешок, и внесува дека на крајот на 19 век се доселиле во Лешок. На овие констатации на авторот Поповски, кои се однесуваат на родот Лалошои од Лешок, со многу аргументи негирам дека родот Лалошои се доселил од просторите на денешна Албанија, туку, со аргументи докажувам  дека родот Лалошои од Лешок е сстароседелец и тоа векови наназад.

 

 

Leave a Reply