Родот Лалошои од Лешок, според Јован Трифуновски

Написите на Јован Трифуновски, кои се  однесуваат за родот Лалошои од Лешок, се потполно неточни и неаргументирани, а исто така воочив многу неточни написи и за други  родови во Лешок, како и за родовите во Непроштено. Затоа,овој мој напис е многу значаен за точно утврдување на фактите кои се однесуваат за  родот Лалошои од  Лешок и за лозата на Лалошои во Непроштено.

  1. Родот Лалошои од Лешок според проф. Јован Трифуновски
  2. Precista- Domashna slava na mojot rod Spiroski-Onufrievski-Lalsoi-Glajnio-Vizantijci

Leave a Reply