Сардисале Лешочкиот манастир-текст

Народната песна Сардисале Лешочкиот манастир е настаната на основа вистински историски настан, кој се случил 1905 година.

Оваа песна  е многу популарна и има многу верзии од разни пеачи и групи. Но, оваа песна има и повеќе верзии на текстот, а  нажалост некои верзии немаат историска поткрепа, па затоа се  обидов да дадам неколку текстови од  повеќе автори. Бидејќи мојот  пра дедо Спиро Онуфриевски од Лешок е еден од актерите на овој настан, напишав мој текст  со кој се обидувам да ја  дообјаснам вистината како се случиле настаните во 1905 година.

Leave a Reply