Топоними

На оваа страница ќе внесам имиња на топоними кои постојат во  атарот на Лешок, а кои сум ги објавил во моите книги.

Leave a Reply