7. Традиционални македонски забавни детски игри во Лешок

Детски игри во Лешок, Македонија-Книга од Митко Поп Спироски
Детски игри во Лешок, Македонија, Челик -Чељик

Во Лешок во моето детство игравме многу забавни детски игри. Јас напишав книга под наслов: Детски игри во Лешок, која се надевам со Господ напомош оваа 2024 година ќе ја публикувам.

За почетот внесувам само дел од книгата кој се однесува за детската игра ЧЕЉИК ( Челик), како и неколку фотографии од 10 јули 2024 година, кои ги сликав во Лешок, со мојот внук Стефан, кога игравме чељик.

Leave a Reply