ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЈА ФОТОГРАФИ ОД ЛЕШОК

Во третата генерација на фотографи од Лешок, Македонија, во книгата ги внесов четири лица кои се родени во Лешок и тоа:

  1. Душко Ѓорчев Миловски, роден во Лешок, а живее во Ѓорче Петров
  2. Илија Николов Петрушевски, роден во Лешок, а живее во Ѓорче Петров
  3. Иван Славев Атанасовски, роден и живее во Лешок
  4. Митко Живков Спироски, роден во Лешок, а живее во Скопје

Leave a Reply