1. Фамилија Исајловски

Големиот свештенички род Лалошои  од Лешок се проширува и во Непроштено. Од лозата на родот Лалошои во Непроштено се формираат три нови фамилии: Богдановски, Зафировски и Исајловски.

Leave a Reply