2. Фамилија Богдановски

Од свештеничкиот род Лалошои од  Лешок се формирало Лоза во Непроштено со одењето на Левко, синот на Милош Лалошов  и брат на поп Китан и Марта.

Од лозата на родот Лалошои од Непроштено се формираат три нови фамилии ( Исајловски, Зафировски и Богдановски).

Leave a Reply