НОВИНИ-2014

===============================================================

НОВИНИ-06.Март 2014 год.

Денешниот ден  се  обидувам да научам да ги правам маниата, односно скелетот  на Веб сајтот. Не  е  лесно, но, напредувам…………

Митко

================================================================

Почитувани,

Ве  известувам дека ова е  сопствен Веб сајт на Митко Спироски од  Скопје, Македонија и дека на оваа  страна ќе Ве  известувам за  сите новини.

Поздрав

Митко Спироски

CD-Spiroski-JPG1.jpg

================================================================

НОВИНИ-06.Март 2014 год.

Денешниот ден  се  обидувам да научам да ги правам маниата, односно скелетот  на Веб сајтот. Не  е  лесно, но, напредувам…………

Митко

================================================================