MITKO-News

copy-Pupunec-IMitko-221.jpgДенес 15-декември 2014 г. поинтензивно работам во проучување како се внесуваат податоци на Веб сајтот.