LIBRARY

Во оваа страница ќе објавувам податоци за Моите напишани книги и стручни написи од областа на даноците и финансиите во Република Македонија, како и други разни текстови за мојата фамилија и род Спироски, Онуфриевски, Лалошои, Главинои, Византијци од Лешок, разни текстови за Лешок, Полог и Шара , кои ги напишав и кои ги пишувам.

Со почит,

Митко Спироски

Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски-корица-позади
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски

Kniga-Book-Mitko Pop Spiroski-Mojata Generacija ucenici od Lesok, Macedonia
КНИГА-Корица-Позади-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски-BOOK-Cover-Lesok from Macedonia in photos, by Mitko Spiroski
КНИГА-Наслов-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски
КНИГА-Мојата Генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија

CD-Spiroski-JPG1.jpg

CD-Makedonski narodni pesni-JPG-Sonce-Web

sport-Sonce

Spirsoki-grb-2-Zivko-sonce

Korica-Priracnik za danok na prometKorica kniga-Danok-zolta

Leave a Reply