LIBRARY

НОВИНИ:

ПУБЛИКАЦИИ 2024 година:

  • На  ден (сабота) 24  Мај 2024  година – Празникот на  Св. Кирил и Методиј, авторот Митко Поп Спироски  од Лешок,  ја објави книгата:

ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ  1949/50 ГОДИНА ВО УЧИЛИШТАТА И  ГИМНАЗИЈА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ  ( Лешок, Теарце и Тетово )

Книгата  е  отпечатена  во хартија во боја  на  184  страни, со  над  870 фотографии и портрети.

Ова е  втора книга која  авторот Митко Поп Спироски ја посветува на Св. Кирил Лешочки  и  носи    датумот 25 Март  2024 година – Празникот на нашиот светител Кирил Лешочки.

Најнапред  ќе  го   објавам Насловот односно Кориците на книгата и Содржината, а подоцна  ќе  внесувам одредени поглавија од  книгата во ПДФ формат.

авторот :      Митко Поп  Спироски

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

24 Април 2024, Излезе  од  печат книгата: РЕЧНИК на  зборови говорени во Лешок, МакедонијаЛешочки говор ( Љешечки гоор)  од   авторот Митко Поп  Спироски од Лешок.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

СОДРЖИНА:

хххxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Во оваа страница ќе објавувам податоци за Моите напишани книги и стручни написи од областа на даноците и финансиите во Република Македонија, како и други разни текстови за мојата фамилија и род Спироски, Онуфриевски, Лалошои, Главинои, Византијци од Лешок, разни текстови за Лешок, Полог и Шара , кои ги напишав и кои ги пишувам.

Со почит,

Митко Спироски

 

Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски-корица-позади
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски

Kniga-Book-Mitko Pop Spiroski-Mojata Generacija ucenici od Lesok, Macedonia
КНИГА-Корица-Позади-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски-BOOK-Cover-Lesok from Macedonia in photos, by Mitko Spiroski
КНИГА-Наслов-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски
КНИГА-Мојата Генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија

CD-Spiroski-JPG1.jpg

CD-Makedonski narodni pesni-JPG-Sonce-Web

sport-Sonce

Spirsoki-grb-2-Zivko-sonce

Korica-Priracnik za danok na prometKorica kniga-Danok-zolta

Leave a Reply