Sardisale Lesockiot manastir-Сардисале Лешочкиот манастир

Во ова поглавие ќе  внесувам текстови кои се однесуваат на народнаа песна Сардисале  Лешочкиот  манастир, а  кое  се однесува на вистинската случка од 28 Август 1905  година.

Leave a Reply