blog=news-novosti

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Спиро (Спиридон ) Онуфриевски од Лешок

Спиро Онуфриевски од Лешок, Македонија