Familly SPIROSKI

На оваа страница ќе објавувм податоци за Мојата фамилија и род СПИРОСКИ, која има потекло во Лешок, Македонија.

 

Pop Spiro e moj pradedo

pop Spiro Onufrievski, Lesok, Macedonia

Мојата фамилија и род СПИРОСКИ влече корени од Мојот прадедо поп Спиро Онуфриевски од Лешок, Македонија, кој потекнува од свештеничкиот род Лалошои од  Лешок.

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - KNIGA _BOOK_ -Rodot LALOSOI  od Lesok - _ Genus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - MAKEDONSKI NARODNI PESNI OD POLOG_Macedonian fo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - KNIGA _BOOK_ -Rodot LALOSOI  od Lesok - _ Genus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - KNIGA _BOOK_ -Rodot LALOSOI  od Lesok - _ Genus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - KNIGA _BOOK_ -Rodot LALOSOI  od Lesok - _ Genus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - KNIGA _BOOK_ -Rodot LALOSOI  od Lesok - _ Genus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мојот внук Стефан  со ќерка ми Искра и зетот Борче.

Мојот внук Стефан со мама Искра и тато Борче