LESOK

Лешок е сместен на подножјето  на Шар Планина и  котлината Полог.

 LE[OK FAMILIJA LALO[OI

 

 

 

 

 

 

Луна Спироска: Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, Лешок, Македонија, 24 Јануари 2015

Луна Спироска: Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, Лешок, Македонија, 24 Јануари 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фудбалски клуб ЛЕШОК од с. Лешок, 25 Септември 1949 год. и Прва победа против ФК НЕПРОШТЕНО од С. Непроштено со 3 : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дали  знаете како настанало името ЛЕШОК ?

Празнување на празникот Прочка во 2018 во Лешок

Шар Планина-Национален парк во Македонија