Единаесето колено

Во единаесетото колено од  родот СПИРОСКИ  е моето  внуче Луна  Спироска.

Луна Спироска: Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, Лешок, Македонија, 24 Јануари 2015
Луна Спироска: Поглед на Лешок и Лешочкиот манастир, Лешок, Македонија, 24 Јануари 2015

Leave a Reply