1. Потомците на Трпо Онуфриевски

Трпо Онуфриевски е еден од  четирите синови на Спиро поп Ончев од Лешок.