LINKS

Во овој пост ќе ги внесеме некои Веб сајтови и Фејсбук постови, кои се однесуваат или се поврзани со Мене и мојата фамилија  со Лешок, Шар Планина и Полог

 

www.spiroski.com.mk

 

E-mail: spiroski@t-home.mk

https://www.facebook.com/pages/Lesok-Macedonia/101250919942234?ref=bookmarks

www.lesok.org.mk

www.facebook.com/manastir.lesok?fref=nf

www.facebook.com/pages/Lesok-Macedonia/101250919942234?fref=ts

 

Leave a Reply