PHOTO

На оваа страна ќе внесувам стари и нови  фотографии од Мојата фамилија СПИРОСКИ, како  и разни стари и нови  фотографии од Лешок со соседните села на Подгора, Шар планина и Полог од Македонија.

Со  почит,

Митко Спироски

Лешок-Скопје, Македонија

E-mail: spiroski@t-home-mk

Трио ЦУЦЕ-ЦУЦЕ
Трио ЦУЦЕ-ЦУЦЕ. Дедо Мите со внуците Луна и Стефан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trpo Онуфриевски од Лешок, Македонија
Мојот дедо: Трпо поп Спиров Онуфриевски од Лешок, Македонија

 

Leave a Reply