Креативни дела во Мојата фамилија СПИРОСКИ

Во оваа страница ќе  внесувам текстови и фотографии кои се однесуваат на некои креативни активности на лица од моето потесно семејство.

Прва фотографија на Митко Спироски, Лешок, 1949, Во прегратките на мајка ми Јорда Спироска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply